News
Home > News
2009中国国际技术成果交易会
作者:admin  更新时间:2009/12/28  点击:7476  

...

2009111621日,我司贝诺机械赴深参加“第十一届中国国际高新科技成果交易会”取得了圆满成功,参展的产品获得了由“中国国际高新技术成果交易会组委会”颁发的“优秀产品证书”。
 
     
 
(我们的重力铸造设备获得优秀奖 )
 
 
(参观者正在参观我们的机台操作)
 
 
(记者正在采访我们的技术人员且有刊登在厦门日报上)
 
 
 
Copyright @ 2009 ORIENO PRECISION HARDWARE CO.,LTD. All Rights Reserved.